Repository KhIF KNTEU

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2008)
  Посібник підготовлено на базі нової типової освітньо-професійної навчальної програми з курсу філософії для вузів України. Він враховує потреби підготовки бакалаврів економічного профілю в умовах переходу до кредитно-модульної ...
 • Глотов, Євген Олександрович; Чірт, В. К.; Кузькін, Євген Юрійович (Харків, 2010)
  В основу навчального посібника покладене освоєння тих навичок, що необхідні людям при виборі як традиційних професій, так і нових, породжених швидким розвитком комп’ютерної техніки і програмного забезпечення. Даний ...
 • Панфілов, Олександр Юрійович; Кротюк, Василь Андрійович (Харків, 2010)
  Розглянута проблема осмислення характеру та змісту сучасної війни. З використанням історичного матеріалу доведено, що характер сучасної війни радикально змінюється, відрізняється від традиційного розуміння.
 • Мануйлов, Є. М.; Панфілов, Олександр Юрійович (Харків, 2011)
  Розглянуто деякі аспекти процесу виховання молоді в особистісному дискурсі. Визначено зміст, мету та сфери процесу особистісного виховання. Розкрито особливості особистісного виховання молоді у навчальний та позанавчальний час.
 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2011)
  Розглянуто ідеологію як важливий елемент розвитку радянської освіти і культури та політичний інструмент тоталітарної системи. Проаналізовано наукові праці радянських і нерадянських теоретиків про зміст та ідеологічну ...
 • Панфілов, Олександр Юрійович; Савченко, О. О. (Харків, 2011)
  Проаналізовано феномен суб’єктивності у навчанні. Розглянуто деякі аспекти формування суб’єктних відносин в освітньому просторі між усіма учасниками освітнього процесу: навчальним закладом, викладачем, студентом.
 • Сердюков, Костянтин Георгійович; Сердюкова, И. В. (Харків, 2011)
  Первоначальной структурой рынка ценных бумаг была избрана документарная. О правильности данного решения и возможности альтернативы написано немало и в научных изданиях, и публицистике, но, вероятно, недостаточно для ...
 • Кузниченко, В. М.; Шум, Михайло Анатолійович (Харків, 2011)
  В последнее время получила широкое практическое распространение система управления предприятием на основе бюджетирования структурных подразделений и составлении на этой основе сводного бюджета предприятия. Одной из проблем ...
 • Панфілов, Олександр Юрійович (Харків, 2012)
  У статті робиться спроба розглянути основні етапи розвитку військової соціології, визначити період її інституціалізації. Надається аналіз поглядів військових фахівців щодо основних тенденцій розвитку сучасної військової соціології
 • Панфілов, Олександр Юрійович (Харків, 2012)
  Робиться спроба розглянути роль війни у суспільному розвитку. Проблема розглядається в ретроспективному підході. Аналізується роль війни в житті Стародавнього світу, в епоху Середньовіччя та індустріальну епоху розвитку ...
 • Піддубна, Лідія Валеріївна (Чернівці, 2012)
  Розвідка присвячена феномену соціальної інформації, що тактується як інструментальна основа діяльності.
 • Куделко, Вікторія Едуардівна (Київ, 2012)
  В статті розглянуто основні поняття брендингу міст, складові бренду та фактори, що впливають на його формування.
 • Панфілов, Олександр Юрійович; Соболєва, Світлана Михайлівна (Харків, 2013)
  Проаналізовано проблему комунікативного дискурсу в стратегії цивілізаційного діалогу. Зроблено спробу розкрити роль мовної комунікації в міжкультурному діалозі. Розглянуто ознаки міжкультурних комунікацій на суб’єкт-суб’єктному ...
 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2013)
  У статті розглядаються об’єкти та елементи радянського освітньо-культурного простору, які характеризують його цілеспрямованість, змістовність та ціннісну направленість. Проаналізовано роль основних суб’єктів освітньо-культурних ...
 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2013)
  Проаналізовано освітньо-культурні механізми радянського громадянського виховання крізь призму ідейного протистояння радянських та західних філософів. Звернено увагу на проблему виховання особистості та її ролі у суспільстві. ...
 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2013)
  Проаналізовано наукові праці, в яких розкриваються поняття «освітньо-культурний простір», «освітній простір» та «культурний простір». Акцентовано на смислових та змістових компонентах поняття «освітньо-культурний простір» ...
 • Панфілов, Олександр Юрійович; Соболєва, Світлана Михайлівна (Харків, 2013)
  Розглянуто основні особливості соціалізації сучасної студентської молоді як специфічної соціально-демографічної спільноти. Визначено соціальні чинники впливу українського суспільства на процес соціалізації молоді. ...
 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2013)
  Розглянуто проблеми розвитку особистості засобами радянського освітньо-культурного простору. Звернено увагу на теорії радянських і західних теоретиків, у яких розкриваються особливості адаптації і духовної місії особистості ...
 • Панфілов, Олександр Юрійович; Савченко, О. О. (Харків, 2013)
  Присвячено філософському осмисленню феномену якості освіти. Розкрито сутність поняття «якість». Визначено особливості якості освіти. Обґрунтовано важливість та необхідність контролю якості вищої професійної освіти.
 • Дзьобань, О. П.; Панфілов, Олександр Юрійович (Київ, 2013)
  У статті робиться спроба розкрити соціокультурні аспекти інформаційної безпеки як системного явища. Надається аналіз широкого кола проблем, напрямків та їх інтерпретації, пропонується система понять і уявлень, що описує ...

Search DSpace

Browse

My Account