Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гринько, Віталій Миколайович; Куделко, Вікторія Едуардовна (Kharkiv, 2017)
  Мета: експериментально виявити вплив на особливу витривалість аеробних занять (кросове тренування та основна аеробіка), які включені до програми вищих навчальних закладів груп зі спортивною орієнтацією (секційні заняття) ...
 • Піддубна, Лідія Валеріївна (Харків, 2018)
  Завдяки підвищенню рівня професійних інформаційно-комунікаційних компетентності викладачів, стрімкому впровадженню в усі галузі життя інформаційно-комунікаційних технологій, використанню різноманітних ґаджетів здобувачами ...
 • Гринько, Віталій Миколайович; Куделко, Вікторія Едуардівна; Глотов, Євген Олександрович (Kharkov, 2018-02-26)
  Aim: to test experimentally the level of aerobic activity on the overall endurance of students in groups of table tennis. Material: The first-year students (n = 106; n = 53 - control group, n = 53 experimental group) took ...
 • Сердюков, Костянтин Георгійович (Харків, 2016)
  Формирование корпоративных систем управления в условиях трансформационной экономики является неотъемлемой составляющей процессов рыночных преобразований. Сложный комплекс социальных, экономических и политических факторов ...
 • Куделко, Вікторія Едуардівна (Київ, 2012)
  В статті розглянуто основні поняття брендингу міст, складові бренду та фактори, що впливають на його формування.
 • Гринько, Віталій Миколайович; Куделко, Вікторія Едуардовна; Глотов, Євген Олександрович (2019)
  The aim of the study was to test experimentally the level of influence of aerobic activities (cross training and basic aerobics) on the coordination of students. To test the results, the «somersault» exercise was used, ...
 • Лисенко, Вероніка Володимирівна; Тереняк, Ліля Володимирівна (Ostroleka, 2016)
  Failure of national policies for sustainable development and ineffective implementation at the local level because of ineffective and underfunded local governments is a major problem for rural Ukraine. Although plans have ...
 • Гринько, Віталій Миколайович; Куделко, Вікторія Едуардівна; Глотов, Євген Олександрович (Kharkov, 2017-04-02)
  Urpose: to test experimentally influence of aerobic trainings (cross country training and basic aerobic) on students’ special endurance in sport oriented groups (sport circles, ping pong). Material: 106 first year students ...
 • Богоявленський, Олег Володимирович; Местоян, А. Н. (Одеса, 2018)
  У статті розглянуто сутність адаптивного управління підприємством під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Виділено основні етапи та напрями адаптації підприємства в умовах змін. Описано економічну ...
 • Гринько, Віталій Миколайович (Харків, 2017)
  Основним завданням програм з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю – є вдосконалення спортивної майстерності, а зміцненню серцево-судинної, респіраторної та метаболічної систем студентів, підвищенню рівня фізичного, ...
 • Янковська, Вікторія Анатоліївна; Сапота, Анна Вікторівна (Київ, 2017)
  Стаття присвячена аналізу методичних підходів до формування фінансової стратегії підприємства. В статті сформульовані пропозиції щодо удосконалення методики розробки фінансової стратегії з урахуванням визначених вимог та ...
 • Великий, Юрій Михайлович; Гладких, М. М. (Одеса, 2019)
  Стаття присвячена аналізу структури капіталу підприємства та визначенню критеріїв її оптимізації. Встановлено, що кожне джерело фінансування діяльності підприємства та його капіталу має як переваги, так і недоліки, які ...
 • Дахнова, Олена Євгенівна (Київ, 2018)
  У статті проаналізовано динаміку надходжень ЄСВ як основного джерела фінансування системи соціального страхування. Дана оцінка результатів зниження ставки ЄСВ. Запропоновано напрями удосконалення справляння єдиного соціального ...
 • Городецька, Тетяна Едуардівна; Осєніна, Юлія Вадимівна (Київ, 2017)
  Ефективно побудована система прибуткового оподаткування підприємств являє собою потужний механізм для стимулювання інвестиційної діяльності та прискорення їх економічного розвитку. У статті проведено аналіз систем оподаткування ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Панова, Олександра Володимирівна (Київ, 2017)
  Стаття присвячена визначенню підходів до оцінки основних засобів згідно П(С)БО та МСФЗ. Охарактеризовано нормативно-правові документи щодо оцінки основних засобів та відображення їх у фінансовій звітності. В статті ...
 • Пєнська, Ірина Олександрівна; Рубльова, Аліна Юріївна (Київ, 2018)
  Стаття присвячена впливу реформи фінансової децентралізації на зміну показників місцевих бюджетів та зміцнення фінансової автономії об’єднаних територіальних громад.
 • Глотов, Євген Олександрович (Прага, 2016)
  В даній роботі розглядається фрактальний аналіз впровадження інновацій на промислових підприємствах України у 2000–2015 роках та методи прогнозування питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації, кількості технологічних ...
 • Ярмак, Ольга Віталіївна; Писін, Віталій Миколайович (Київ, 2016)
  Процеси і події, що відбуваються в економіці і політиці багатьох держав світу, особливо в останні роки, все частіше не могли бути пояснені і визначені такими поняттями, як інтеграція і об’єднання. Рішенням цієї проблеми ...
 • Мухіна, Ірина Геннадіївна (Харків, 2016)
  У статті проаналізовано особливості проведення антирелігійної політики радянської влади у Харкові та харківському регіоні у 20-х- початок 30-х років ХХ століття. Звернуто увагу на те, що боротьба з релігією та її атрибутами ...
 • Сердюков, Костянтин Георгійович (Херсон, 2017)
  Стаття присвячена розвитку методології управління реалізацією та розподілом корпоративного контролю на основі фор-мування архітектурного представлення інтегрованого акціонерного товариства. Закладена в статтю гіпотеза ...

Search DSpace

Browse

My Account