Repository KhIF KNTEU

Бібліотека

Бібліотека

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Світлична, Світлана Олександрівна (Харків, 2017)
  Бібліотека – інформаційна основа освітнього простору ХІФ КНТЕУ, від якої значною мірою залежить рівень навчання, професійних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців. Вона забезпечує освітній процес сформованими фондами ...
 • Матвієнко, Ганна Олександрівна (Харків, 2017)
  Ринкова модель господарювання, яка упроваджується в Україні, породжує багато проблем і протиріч. Виявлені протиріччя між динамікою економічного розвитку країни, що висуває вимоги системної організації процесу економічного ...
 • Світлична, Світлана Олександрівна (Харків, 2017)
  На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства головна роль бібліотек – це створення необхідних умов для користувача, щоб він зміг якісно, повно й оперативно одержувати потрібне джерело інформації як на традиційних, ...
 • Світлична, Світлана Олександрівна (Харків, 2017)
  Бюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за 2017 р. Подано повний бібліографічний опис нових видань із анотаціями (мовою видання), які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті ...
 • Стрижак, Алевтина Яремівна; Світлична, Світлана Олександрівна (ХІФ КНТЕУ, 2016)
  Правове становище особистості регламентується різними законодавчими актами, основною з них є Конституція України. Проблемі прав людини присвячено багато робіт. В даному покажчику представлені видання з питань права, які ...
 • Матвієнко, Ганна Олександрівна (ХІФ КНТЕУ, 2018-02-09)
  Інформаційний простір бібліотеки : нові технології – нові можливості // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучачний стан та перспективи : зб. матеріалів 5 Наук.-метод. конф. ХІФ КНТЕУ (Харків, 9 лют. 2018 р.). ...
 • Світлична, Світлана Олександрівна (ХІФ КНТЕУ, 2018-02-09)
  Електронна бібліотека як складова системи бібліотечно-інформаційного забезпечення потреб користувачів в економічній інформації // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучачний стан та перспективи : зб. матеріалів ...
 • Світлична, Світлана Олександрівна (2018-02-28)
  Трансформація інформаційно-бібліографічної діяльності в умовах сучасного освітнього процесу // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару (Харків, ...
 • Світлична, Світлана Олександрівна; Матвієнко, Ганна Олександрівна (2018)