Repository KhIF KNTEU

Конспект лекцій з дисципліни "Гроші та кредит" підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 6.030509 «Облік і аудит» (підготовка іноземних громадян) 6.030503 «Міжнародна економіка» 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account