укр рус eng
Головна сторінка Електронний каталог

   
Допомога
Автор
Назва документа
    
Рік видання  -- 
Мова
Вид документа
Електронна копія
Розширений перелік полів

Пошук теми

Класифікатори
 Key words
 ББК
 Брошурний фонд
 Ключові слова
 Наукові наради
 Наукові праці викладачів ХІФ
 Передплатні видання
 Предметний рубрикатор
 Розідли літератури
 Труди викладачів ХІФ
Навчальні дисципліни
 Адміністрування податків та обов"язкових платежів
 Аналіз фінансово-господарскої діяльності бюджетних установ
 Аудит
 Банківська справа
 Банківські операції
 Безпека життєдіяльності
 Бізнес-планування
 Бухгалтерський облік
 Бухгалтерський облік у галузях народного господарства
 Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
 Бюджетна система
 Бюджетний менеджмент
 Бюджетний облік в бюджетних установах
 Валютні операції
 Валютно-фінансові розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності
 Вища математика
 Вища освіта і Болонський процес
 Всесвітня історія
 Господарське законодавство
 Господарське законодавство в бухгалтерській справі
 Гроші та кредит
 Державне регулювання економіки
 Державний фінансовий контроль
 Ділова іноземна мова
 Діловодство
 Діловодство з використанням комп"ютерної техніки
 Екологія
 Економетрія
 Економіка підприємств
 Економіка праці і соціально-трудові відносини
 Економічна інформатика
 Економічна історія
 Економічний аналіз
 Ергономіка
 Етика ділового спілкування
 Етика і естетика
 Європейська інтеграція
 Звітність підприємств
 Інвестиційний менеджмент
 Інвестування
 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 Інституціональна економіка
 Інтелектуальна власність
 Інформатика та комп'ютерна техніка
 Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці
 Інформаційні системи і технології у фінансових установах
 Інформаційні системи та технології в обліку
 Історія України
 Історія економічних вчень
 Історія міжнародних відносин
 Історія української культури
 Казначейська справа
 Контроль і ревізія
 Конфліктологія
 Корпоративне управління
 Культурологія
 Логіка
 Логістика
 Людський розвиток
 Макроекономіка
 Маркетинг
 Математика для економістів
 Математичне програмування
 Менеджмент
 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 Менеджмент персоналу
 Митна політика
 Міжнародна економіка
 Міжнародна інвестиційна діяльність
 Міжнародна торгівля
 Міжнародне економічне право
 Міжнародний маркетинг
 Міжнародний менеджмент
 Міжнародні економічні організації
 Міжнародні фінанси
 Мікроекономіка
 Місцеві фінанси
 Моделі і методи прийняття рішень в аудиті
 Національна економіка
 Німецька мова
 Нормування праці
 Облік виконання бюджетів
 Облік зовнішньоекономічної діяльності
 Облік у банках
 Облік у бюджетних установах
 Облік у галузях народного господарства
 Облік у зарубіжних країнах
 Організація обліку
 Організація праці
 Основи економічної безпеки
 Основи наукових досліджень
 Основи охорони праці
 Податкова система
 Податковий контроль
 Податковий менеджмент
 Політична економія
 Політологія
 Правознавство
 Психологія і педагогіка
 Психологія праці
 Публічне управління
 Ревізія і контроль бюджетних установ
 Регіональна економіка
 Релігієзнавство
 Ризик менеджмент
 Ринок праці
 Ринок фінансових послуг
 Риторика
 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 Російська мова для початківців
 Соціальне страхування
 Соціологія
 Статистика
 Статистика підприємств
 Статистика фінансового ринку
 Стратегічне управління
 Страхові послуги
 Страхування
 Судово-бухгалтерська експертиза
 Трудове право
 Українська мова
 Університетська освіта
 Управління трудовим потенціалом
 Управлінський облік
 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
 Упраління персоналом
 Фізичне виховання
 Філософія
 Фінанси
 Фінанси підприємств
 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 Фінансова математика
 Фінансова санація та банкрутство підприємств
 Фінансове право
 Фінансовий аналіз
 Фінансовий менеджмент
 Фінансовий облік
 Фінансовий ринок
 Фінансові і кредитні системи зарубіжних країн
 Фінансові проблеми малого і середнього бізнесу
 Фінансово-економічна безпека
 Французька мова
 Цивільна оборона
 Ціноутворення
Кількість документів на сторінці   

Лiчильник 000002536

Останнє поновлення - 12.09.2019 , документів - 28764

'Український Фондовий Дім' Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'